Inntaksnotater

Denne mal er til bruk for BUP ved vurdering av henvisninger under inntaksmøte.

Fam/ Sos: Fam/ Sos: Arv. Omsorg-, familje og sosiale forhold. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandlinger og kommunale tilbud?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. Trauma? Suicidalitet? Rus?

Funn: Relevant psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: Ev. testersultater og blodprøver.

Vurdering: Mistanke om---- (nr: ...). Annet somatisk? Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr. Pasientinformasjon om PF.

Fam/ Sos: Fam/ Sos: Arv. Omsorg-, familje og sosiale forhold. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandlinger og kommunale tilbud?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. Trauma? Suicidalitet? Rus?

Funn: Relevant psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: Ev. testersultater og blodprøver.

Vurdering: Mistanke om---- (nr: ...). Annet somatisk? Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr. Pasientinformasjon om PF.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser/endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige symptomer på tvang
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.