Syndrom (symptomatisk)

(P24)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv. Omsorg-, familje og sosiale forhold. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Komorbiditet. Utred. / Behandlinger. Kommunale tilbud?

Aktuell: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rusutvikling

Funn: Psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: screening sjekkliste og ev. blodprøver.

Vurdering: Mistanke om ASD (nr: 2).  Dokumentasjon? Suicidrisiko.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Fam/ Sos: Arv. Omsorg-, familje og sosiale forhold. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Komorbiditet. Utred. / Behandlinger. Kommunale tilbud?

Aktuell: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rusutvikling

Funn: Psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: screening sjekkliste og ev. blodprøver.

Vurdering: Mistanke om ASD (nr: 2).  Dokumentasjon? Suicidrisiko.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • sansetap
 • funksjonsnivå
 • atferdsvansker
 • mistanke om progresjon
 • risiko for å utvikle komplikasjoner
 • behov for genetisk veiledning
 • komorbiditet

Søk i NEL for "Syndrom (symptomatisk)"

Symptomer Vis 26 treff »

Tilstander Vis 165 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 23.10.2019

Syndrom som påvirker funsjon og utvikling - mistanke om eller påvist (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Barnenevrologisk undersøkelse, genetiske analyser og metabolsk screening, bred tverrfaglig utredning av funksjonsnivå. Veiledning og opplæring: Henvisning til genetisk veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sansetap
 • funksjonsnivå
 • atferdsvansker
 • mistanke om progresjon
 • risiko for å utvikle komplikasjoner
 • behov for genetisk veiledning
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.