Nevromuskulær sykdom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Alder. Psykososiale forhold.

Anamnese: Komorbiditet. Sansetap? Epilepsi?

Aktuell: Symptomer og progresjon. Risiko for arvelig sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Fam/ Sos: Alder. Psykososiale forhold.

Anamnese: Komorbiditet. Sansetap? Epilepsi?

Aktuell: Symptomer og progresjon. Risiko for arvelig sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder/livsfase
 • sansetap
 • symptomer og progresjon
 • risiko for arvelig sykdom
 • epilepsi
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019

Progredierende sykdom i hjerne, nervesystem eller muskulatur - mistanke (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Barnenevrologisk undersøkelse, genetiske analyser og metabolsk screening, bred tverrfaglig utredning av funksjonsnivå.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder/livsfase
 • sansetap
 • symptomer og progresjon
 • risiko for arvelig sykdom
 • epilepsi
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.