Tørt øye

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Andre øyesykdommer? Sjögren? Allergi? Forsøkt behandling med øyedråper i > 6 uker?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Livskvalitet og ev.Funksjonstap?

Funn: Corneaforandringer?

Suppl. us: Schirmer test,  BUT.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Andre øyesykdommer? Sjögren? Allergi? Forsøkt behandling med øyedråper i > 6 uker?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Livskvalitet og ev.Funksjonstap?

Funn: Corneaforandringer?

Suppl. us: Schirmer test,  BUT.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • pasienter med Sjøgrens syndrom
 • korneaforandringer som følge av tørre øyne
 • grad av plager
 • livskvalitet
 
 • Tørre øyne er vanlig hos kvinner over 50 år, ekstremt vanlig > 70 år. Lite effekt av øyendråpers hvis det ikke brukes fast.
 • Ikke forveksle allergi med tørre øyne!
 • Ikke vits i å henvise tørre øyne til øyelege før øyendråper er brukt regelmessig uten tilstrekkelig effekt i 6 uker
 • Liste på behandlinger som kan være aktuelle hos øyelege
  • Immundempende øyedråper
  • Serumdråper
  • Tåreveisplugger
  • Tarsorafi
  • Evt gullvekt for de som har lukningsproblemer

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.09.2021

Tørt øye (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pasienter med Sjøgrens syndrom
 • korneaforandringer som følge av tørre øyne
 • grad av plager
 • livskvalitet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen