Oppfylling i det lille bekken

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet. AT.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Prevensjonstype? Konsekvenser?

Funn: Høyde, vekt og BMI. GU. Abdomen. Lymfeknuter?

Suppl. us: Hb, SR, leverfunksjonsprøver, ev. ultralyd, ev. graviditetstest

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet. AT.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Prevensjonstype? Konsekvenser?

Funn: Høyde, vekt og BMI. GU. Abdomen. Lymfeknuter?

Suppl. us: Hb, SR, leverfunksjonsprøver, ev. ultralyd, ev. graviditetstest

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
  • menopausal status
  • fertilitetssituasjonen
  • generell helsetilstand
  • tilleggssymptomer som blødninger, smerter, vekttap, allmennsymptomer
Ved tilfeldige funn ved bildediagnostikk som er benignt preget, kan behandlingen vente 12 uker.
Ved sannsynlig benigne polypper, myom eller cyster, kan behandling vente i 12 uker.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2021

Oppfylling i det lille bekken (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oppfylling oppdaget av pasienten selv, av lege, eller som tilfeldige funn ved radiologiske undersøkelser. Med eller uten symptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder
  • menopausal status
  • fertilitetssituasjonen
  • generell helsetilstand
  • tilleggssymptomer som blødninger, smerter, vekttap, allmennsymptomer

Ved tilfeldige funn ved bildediagnostikk som er benignt preget, kan behandlingen vente 12 uker.

Ved sannsynlig benigne polypper, myom eller cyster, kan behandling vente i 12 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen