Generell nevrologisk status *

Sjekkliste for nevrologisk undersøkelse i allmennpraksis.

Cranialnerver
  • CN 1: Luktsans.
  • CN 2: Visus. Donders. Pupille størrelse og lysreflexer.
  • CN 3, 4, 6: H-testNystagmusUncovertest.
  • CN 5: Sideforskjell på sensibilitet i ansikte.
  • CN 7: Blåse opp kinner, blunke og rynke pannen.
  • CN 8: Hørsel. Weber ev. Rinne.
  • CN 9 -10: Tunge motorikk. Symetrisk  gane?
  • CN 11: Løfte skuldra, sternocleidomastoid muskel.
  • CN12:  Tunge deviasjon.
Motilitet: Tempo, kraft i over- og underekstremitet.
Koordinasjon: Pekfinger nes og knehæl forsøk.
Balanse: Romberg. Pull- og push test.
Sensorikk: Test både med spiss og butt gjenstand.
Reflexer: bi- og triceps Brachoradialis. Patellarakilles og plantar refleks.