Mistanke om malignitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Allmenntilstand.

Aktuelt: Vekttap? Symptomer? Varighet av lidelsen?

Funn: RTG funn?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Allmenntilstand.

Aktuelt: Vekttap? Symptomer? Varighet av lidelsen?

Funn: RTG funn?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • alder
 • allmenntilstand
 • vekttap

Søk i NEL for "Mistanke om malignitet"

Tilstander Vis 82 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2021

Mistanke om malignitet (veiledende frist 3 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi, stråling og kjemoterapi.
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • alder
 • allmenntilstand
 • vekttap

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2021

 Sykemelding- generell del