Residiv av kreft - mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Krefttype og behandlingspotensiale.

Aktuell: Symtomens grad utvikling.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Krefttype og behandlingspotensiale.

Aktuell: Symtomens grad utvikling.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • potensial for kurativ behandling
  • residiv ved krefttyper der det finnes effektiv behandling
  • uttalte symptomer
  • raskt utviklende symptomer eller funn
For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019

Residiv av kreft - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder både lokale residiver og metastaser hvor det er en tidligere kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • potensial for kurativ behandling
  • residiv ved krefttyper der det finnes effektiv behandling
  • uttalte symptomer
  • raskt utviklende symptomer eller funn

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019

 Sykemelding- generell del