Hydronefrose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Lav alder.

Aktuelt: Alvorlig og raskt økende hydronefrose? Hypertensjon? Redusert nyrefunksjon?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Lav alder.

Aktuelt: Alvorlig og raskt økende hydronefrose? Hypertensjon? Redusert nyrefunksjon?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alvorlig og raskt økende hydronefrose
  • lav alder
  • hypertensjon
  • redusert nyrefunksjon
For nyfødte og/eller bilateral hydronefrose er fristen 4 uker.

Søk i NEL for "Hydronefrose"

Symptomer

Tilstander Vis 20 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Illustrasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.09.2021

Hydronefrose (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alvorlig og raskt økende hydronefrose
  • lav alder
  • hypertensjon
  • redusert nyrefunksjon

For nyfødte og/eller bilateral hydronefrose er fristen 4 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen