Øyelokk - Symptomer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Førerkort ?

Anamnese: Andre øyesykdommer?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. og beskrivelse av relevant funn.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Førerkort ?

Anamnese: Andre øyesykdommer?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. og beskrivelse av relevant funn.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • fare for påvirkning av synet
  • grad av plager
  • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
  • forventet synsgevinst
  • synsfunksjon på ikke-aktuelt øye
Andre akutte- og kroniske tilstand som kan være aktuelle rundt øye
TilstandBeskrivelseKommentar
ChalazionSekretstuvning med bet. i Meibomsk kjertel 
BlefarittKronisk bet. fortykkede øyelokksrender 
HordeolumBetent Chalazion 
Preseptale celulitter /EthmoidiittInfeksjon foran orbitas fremre septumOmfatter ikke øyet Skal til ØNH-lege som avgjør om CT skal tas
Orbital celulittInfeksjon bak orbitas fremre septum 
DacroadenittBetennelse i tårkanal 
DacrocystittBetennelse i tårkjertelTrenger ofte tømming av abscess
Lacrimal ObstruksjonTette tårkanaler 
Endocrine Ophtalmopati  

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.09.2021

Forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, kirurgisk og medisinsk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • fare for påvirkning av synet
  • grad av plager
  • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
  • forventet synsgevinst
  • synsfunksjon på ikke-aktuelt øye

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen