Hofte- FA-impingement

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Tidl. hofte skader

Aktuelt: Varighet og grad av smerter. Treningspotensial? Funksjonstap.

Funn: Smerte? Redusert bevegelighet? Kontraktur? Samsvarende funn?

Suppl. us: Harris Hip Score. RTG.

Vurdering: Henviser pasienten for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Tidl. hofte skader

Aktuelt: Varighet og grad av smerter. Treningspotensial? Funksjonstap.

Funn: Smerte? Redusert bevegelighet? Kontraktur? Samsvarende funn?

Suppl. us: Harris Hip Score. RTG.

Vurdering: Henviser pasienten for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.09.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen